Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Identifikační údaje


 

 

Název školy:                        Mateřská škola Planá nad Lužnicí

Neoficiální název:                Mateřská škola Pohádka, Planá nad Lužnicí

Adresa:                               ČSLA 515, Planá nad Lužnicí 391 11

Právní forma:                       samostatný právní subjekt - příspěvková organizace

Kontakt:                               731 194 867 (MŠ)

                                            724 168 886 (ředitelka MŠ),

                                                      603 882 357 (ŠJ)                         

email:                                           msplananluz@seznam.cz

internetové stránky:               http://msplananl.wbs.cz

IČO:                                     70 98 27 75

 

Ředitel školy:                       Bc.Jitka Čápová – statutární orgán

Zřizovatel školy:                  Město Planá nad Lužnicí

 

  Mateřská škola je zapsána do sítě škol a funguje dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jako škola  a dle §7 je součástí vzdělávací soustavy.

 Školní vzdělávací program mateřské školy je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (č.j.32 405/2004-22 ze dne 3.1.2005), který je součástí  vzdělávacích dokumentů České republiky.

 

Kapacita mateřské školy je 210 dětí.

Název ŠVP: „Školka – jako pohádka“

Schválení: pedagogická rada 29.8.2014

Doba platnosti. 3 roky s pravidelnými úpravami a aktualizacemi na základě evaluační činnosti

Zpracovatel: Jitka Čápová – ředitelka školy, na tvorbě se spolupodílel tým pracovníků školy

TOPlist