Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Třída Krtka

8. TŘÍDA U KRTKA


Charakteristika třídy:

Třída U krtka se nachází v hlavní budově MŠ v prvním patře. Třídu navštěvuje celkem 25 dětí ve věku od pěti do sedmi let. Z tohoto počtu je celkem 13 dívek a 12 chlapců.

Materiální podmínky:

Tato třída je svým vybavením přizpůsobena dětem předškolního věku. Je rozdělena na několik na sebe vzájemně propojených částí, ve kterých děti mohou vykonávat různé činnosti. Máme zde tedy část s horolezeckou stěnou, vyvýšeným patrem se skluzavkou a kobercem, část se stolečky, kuchyňkou a obchodem. Jednotlivé části se prolínají a navazují jedna na druhou. Všechny hračky a hry jsou dětem volně přístupné, děti si je samy půjčují a vracejí na určená místa. Na zdi mají děti k dispozici magnetickou tabuli. Horolezeckou stěnu a skluzavku smějí děti používat po dohodě s učitelkou. Děti mají volný přístup i k výtvarným potřebám, Při hrách a činnostech během dne se děti i učitelky řídí pravidly,  které si společně vytvořili. Ze třídy se vchází do umývárny a na toalety, kde má každé dítě svůj věšák s ručníkem. Na poličce jsou uloženy potřeby pro ústní hygienu a hřebeny.

Stravování probíhá u stolečků ve třídě. Děti mají připravené talíře na polévku, příbory a skleničky s nápoji na tácech. Polévku jim rozlévají učitelky, děti talíře samy odnášejí a přinášejí si druhé jídlo. Mají možnost určit si množství jídla i to, co jíst nechtějí. Pití během jídla si děti dolévají samy. Při svačinách si děti samostatně berou tácky, skleničky i jídlo ze servírovacího vozíku a odnášejí si je ke stolkům.

Oblečení a obuv si děti ukládají v šatně, která navazuje na třídu. Každé dítě zde má označené místo značkou pro svoje oblečení a obuv. Na stěnách šatny jsou umístěny nástěnky, které jsou využívány k výstavě prací dětí a k předávání informací rodičům.

Organizační podmínky:

Ve třídě U krtka je provoz od  6:00  hodin do 16 :00 hodin. Děti z celého horního patra se v této třídě scházejí a v 7:00 hodin přecházejí s učitelkami do třídy U Ferdy a v 7:30 hodin do třídy U Amálky. Poté probíhá pravidelný denní režim – volná hra, dopolední svačina, řízená činnost, pobyt venku, oběd, odpočinek, odpolední svačina, volná hra a rozcházení dětí domů. V 16:00 hodin odchází děti do spodní třídy U Makové panenky, kde si je rodiče mohou vyzvednout nejpozději v 16:30 hodin. 

Třídní pedagog:    Alena Bazgierová

                            MgA. Daniela Šůnová

                            


 

   

TOPlist