Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Třída Ferdy mravence

TŘÍDA U FERDY MRAVENCE


Charakteristika třídy:


Naše třída u Ferdy mravence je třídou heterogenní, je nás tu dohromady 26, z toho 13 chlapců a  13  děvčat. Věkové složení dětí je od pěti do sedmi let, z toho šest dětí s odkladem školní docházky,děvčátko vietnamské národnosti a jednoho integrovaného chlapce. Všechny děti navštěvovaly MŠ v loňském roce a znají sebe navzájem i paní učitelky. O pořádek se nám ve třídě u Ferdy bude starat v letošním školním roce Iveta Křemenová. Paní učitelka Jana Skaláková se v čase určeném pro doplňkovou činnost zabývá tvořením z keramické hlíny a přírodovědným kroužkem. Paní učitelka Hana Vlková vede pěvecký sbor Notičky. Obě dvě paní učitelky absolvovaly kurz logopedické prevence, budou tak děti v této oblasti vzdělávat v rámci logohrátek a také povedou metodu dobrého startu, díky které se děti systematicky připravují na vstup do základní školy. Paní asistentka Marta Kutilová se v čase určeném pro doplňkovou činnost, bude zabývat a děti seznamovat s anglickým jazykem.  Jelikož se u dětí v poslední době objevují častější logopedické vady, budeme se snažit častěji zařazovat preventivní logopedická cvičení, rytmizaci slov, gymnastiku mluvidel. Pomocí krátkých příběhů seznámíme děti s tematickými celky a nenásilnou formou je budeme seznamovat s novými skutečnostmi. Vždy se budeme snažit vhodnými metodami a formami práce děti nadchnout a motivovat k činnostem zajímavým pro tuto věkovou skupinu. Budeme zajišťovat předškolní vzdělávání dětí v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání s vědomím si jeho cílů i posunů v přístupu ke vzdělání dětí a podporovat tím pádem všechny aktivity prospěšné dětem. Třídní plán na letošní školní rok 2016-2017 vychází ze ŠVP a je v souladu s RVP PV. Budeme se snažit připravit dětem takové podnětné prostředí, které je bude motivovat k objevování a experimentování a které jim pomůže připravit se na vstup do další důležité etapy jejich života - na vstup do školy. Cílem našeho TVP je rozvíjet a vést děti ve všech oblastech vzdělávání tak, aby na konci předškolního vzdělávání, před nástupem na základní školu byly jedinečnými a samostatnými osobnostmi, které budou zvládat nároky, které na ně budou kladeny. Jde nám o to, aby se děti cítily ve školce jako doma, aby se školka stala pro dítě místem, kde je spokojené, kam se těší, protože se tam pořád něco zajímavého děje a mají ho tam rádi takové jaké je.

 

Charakteristika prostředí a podmínek třídy

Naše třída se nachází v horním patře MŠ, v její pravé části a má název U Ferdy mravence. Třída je vymalovaná příjemnými teplými barvami, je prostorná, světlá a působí velmi útulně.

Skládá se ze dvou částí. První část tvoří poměrně prostorná herna, která je otevřená pro mnohé aktivity dětí, jak pro společnou hru, tak pro možnosti spontánních her a tvoření dětských koutků, které si děti tak rády staví. Část druhá je tvořena ze stolků a židliček, kde má každé dítě své pevné místo. Jsou zde také koutky malých kutilů, pokusníků, přírodovědců, výtvarníků, matematiků a čtenářů. V této části třídy má svůj koutek i čtyřnohý kamarád - zakrslý králík Líza. Děti mají možnost si s ní kdykoliv pohrát, dát jí něco dobrého k snědku, podílejí se na čištění klece i na jejím venčení .

 

Materiální podmínky

Materiální vybavení je velmi pestré, dostačující hračky jsou dětem dostupné, využíváme ke hře různé šátky, deky, velké dřevěné kostky, záclony, látky, odpadový materiál, který se dá různými způsoby dotvářet i přetvářet. Třída je nově vybavena dětským nábytkem, který svým uspořádání tvoří již zmíněné koutky. Prostory třídy jsou vyzdobeny výrobky a obrázky dětí. Nechybí zde i náš Ferda Mravenec s Beruškou a broukem Pytlíkem. Jelikož jsou všichni mravenci velice pracovití i my umožňujeme dětem prostředí třídy různými způsoby dotvářet a doplňovat. Ke třídě patří také prostorná šatna, umývárna a toalety pro děti, šatna a sociální zařízení pro učitelky, kuchyňka, kde se připravuje jídlo a pití pro děti. V naší třídě má každé dítě také svůj kapsář, kam si ukládá své důležité a nepostradatelné poklady, věci přinesené z domova. Pro lůžkoviny jsou v patře připraveny skříňky s otevřenými policemi, kam si každé dítě ukládá svoji deku, polštářek a plyšáka na spaní.

 

Organizační podmínky

  • Děti se od šesté hodiny scházejí ve třídě u Krtka
  • Od sedmé hodiny jsou děti až  do půl 4ve své domácí třídě.
  • Odpoledne v půl čtvrté odcházíme do třídy u Krtka,odkud ve 4 hodiny odcházíme do       přízemí školky, do třídy u Makové panenky, kde provoz končí v půl páté.
  • Každý den se společně setkáváme u rituálů, které jsou pro nás velice důležité.
  • Během dne střídáme aktivity jak rušné, tak klidové.
  • Snažíme se chodit s dětmi ven pravidelně, za každého počasí
  • Snažíme se vyvarovat zbytečnému spojování a suplování jiných učitelek. V některých situacích, kdy dochází ke změnám organizace dne, jsou děti vždy seznámeny předem.
  • Při stolování, hygieně a oblékání se snažíme o samostatnost dětí, samozřejmě s naší dopomocí. Děti si samy mažou pomazánky, obsluhují se při nalévání nápojů, samy si povlékají prostěradla na matrace

třídní učitelky:      Hana Vlková

                       Bc.Jana Skaláková

asistent pedagoga:  Mgr. Marta Kutilová


 

 
TOPlist