Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Třída Makové panenky a motýla Emanuela

 2. a 3. TŘÍDA MAKOVÉ PANENKY A MOTÝLA EMANUELA

Charakteristika třídy:

Do naší třídy dochází celkem 30 dětí. Třída je studiového typu a je rozdělena na dvě samostatné třídy. Do třídy u Motýla Emanuela dochází 14 dětí. Do třídy Makové Panenky dochází 16 dětí. Z toho je 10 chlapců a 6 děvčat. Tyto děti navštěvovaly naší MŠ i v loňském školním roce kromě 1 chlapce, který byl loni zapsán a letos nastoupí mezi ostatní děti poprvé. Věkové složení dětí je 3 až 4 roky.

 

Charakteristika vzdělávání:

Během letošního roku se zaměříme na rozvoj před-matematické gramotnosti dle Hejného metody, před-čtenářské gramotnosti, polytechnické výchovy. Budeme zahrnovat logopedickou prevenci „Logohrátky“, které jsou velmi důležité pro rozvoj řeči, jelikož se u dětí vyskytují častější logopedické vady. Rády bychom se věnovali dramatizaci pohádek, vyprávění příběhů, reprodukci říkanek, básniček, zpěvu.Budeme využívat různé rytmizační nástroje ( orfovo nástroje, netradiční nástroje). Jako doprovod k písním využijeme vlastní hudební nástroje, kterými jsou kytara a housle.

 

Děti budeme vhodnou formou a metodami motivovat k činnosti, tak aby byli vhodné pro jejich věkovou skupinu.V průběhu vzdělávacího procesu se s dětmi zaměřujeme na hlavní rámcové cíle (Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí).

Charakteristika prostředí a podmínek třídy

Naše třída se nachází ve spodním patře MŠ. Třída je studiového typu a je rozdělena na dvě samostatné třídy po patnácti dětech. Na každém konci třídy je herna, kde mají děti možnost vyžití jak při volných hrách, tak při řízených činnostech. Uprostřed třídy jsou stolečky se židličkami, kde má každé dítě své pevné místo.

Materiální vybavení je velmi pestré, hračky jsou dětem dostupné.  Při přípravě třídy jsme se snažily o dětské koutky, které dětem umožní hraní ve skupinkách, příjemné prostředí i jejich soukromí.  Třídu si budeme postupně dotvářet vzhledem k ročnímu období a tematickým celkům.

Materiální podmínky

Materiální vybavení je velmi pestré, dostačující hračky jsou dětem dostupné, využíváme ke hře různé šátky, deky, velké dřevěné kostky, záclony, látky, odpadový materiál, který se dá různými způsoby dotvářet i přetvářet. V přírodovědném koutku máme velké množství přírodnin (šišek, kamínků, větviček, kůži z hada, lupu a další zajímavosti).

Ke třídě patří také prostorná šatna, umývárna a toalety pro děti, šatna a sociální zařízení pro učitelky, kde se připravuje jídlo a pití pro děti.

Organizační podmínky

  • Děti se od šesté hodiny ráno scházejí ve třídě u Makové panenky.
  • Provoz v mateřské škole končí v 16.30 hod.
  • Každý den se společně setkáváme u rituálů, které jsou pro nás velice důležité.
  • Během dne střídáme aktivity jak rušné, tak klidové.
  • Snažíme se vyvarovat zbytečnému spojování a suplování jiných učitelek. V některých situacích, kdy dochází ke změnám organizace dne, jsou děti vždy seznámeny předem.

 

třídní pedagog pro školní rok 2016/2017:         Bc. Světlana Kostrounová

                                                                        (2.třída - Maková panenka)

třídní pedagog pro školní rok 2016/2017:         Jiřina Čermáková

                                                                        (3. třída - Motýl Emanuel)


 

 

 

 


 

TOPlist